Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž 2007 - nápov?da ?.5

06.10.2007
Sout?ž 2007 - nápov?da ?.5

Pro ty, kte?í pot?ebují ješt? trochu pomoci s úkoly I.kola...

I/1: Kdo? , to musí vy?ešit každý :-)
I/2: Odkud? , klasika nejklasi?t?jší
I/3: Kdo (4)? , možná se to nezdá, ale je to leh?í než úloha I/2, jazyk: latina
I/4: Než kdo? , transpozice, 7*X , co dodat ...
I/5: Kdo? , jednoduchá zám?na, A=N, ...., U=Q, V=V, W=W, X=X, Y=Y, Z=Z
I/6: O ?em je text? , viz nápov?da z 21.9., jedná se o transpozici délky 6
I/7: (6) , viz nápov?da z 21.9., posun písmen postupn? o ...
I/8: Kdo jsem? , systém jako I/6 , ale nyní je transpozi?ní klí? pouze délky 4
I/9: Co opakuji? , jednoduchá transpozice, v p?evodové tabulce lze najít SRDCE


Tímto nápov?dy pro I.kolo kon?í.
Zdroj: http://soutez2007.crypto-world.info/
Autor: PVSout?ž 2007 - nápov?da ?.4 - starší ->>
Design: Webdesign