Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Mikulášská kryptobesídka 2007 a sout?ž Keymaker 2007 - výzva pro autory

11.06.2007
Praha, 6. - 7. prosinec 2007
Hotel Olympik, Sokolovska 138, Praha (sál Olymp)
Mikulášská kryptobesídka, ?eský a slovenský workshop, se koná letos pošesté. Je zam??ena na podporu úzké spolupráce odborník? se zájmem o teoretickou a aplikovanou kryptografii a další p?íbuzné oblasti informa?ní bezpe?nosti. Hlavním cílem je vytvo?it prost?edí pro neformální vým?nu informací a nápad? z minulých, sou?asných i budoucích projekt?. Cítíme pot?ebu setkání expert? s jejich kolegy bez obchodních vliv?, starostí s (potenciálními) zákazníky, šéfy a dalšími rozptylujícími faktory. ;-)

Letos podruhé také po?ádáme sout?ž o nejlepší studentskou práci v oblasti informa?ní bezpe?nosti a kryptologie pod názvem KEYMAKER 2007. Podmínky pro ú?ast je možné nalézt ve výzv? pro autory. Program workshopu se skládá z:

• dne prezentací p?ísp?vk?, diskusí a neformálního setkání ve ?tvrtek 6. prosince 2007.
• p?ldne prezentací p?ísp?vk?, diskusí v pátek 7. prosince 2007

Sou?ástí programu workshopu budou zvané p?ednášky. P?edb?žn? domluveni jsou následující ?e?níci:
• Willi Meier (Fachhochschule Nordwestschweiz) na téma Design and Analysis of eSTREAM candiates
• Claudia Diaz (KU Leuven) na téma Observable Steganographic File Systems
• Vlastimil Klíma na téma hašovacích funkcí,
• Zden?k ?íha na téma kryptografických mechanism? používaných v elektronických pasech,
• Pavel Vondruška – exkurz do historie kryptografie.
Zdroj: http://mkb.buslab.org/
Autor: VK


Design: Webdesign