Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž 2007 - t?etí kolo, pokra?ování p?íb?hu Št?pána Schmidta

14.10.2007
Sout?ž 2007 - pokra?uje zve?ejn?ním úloh III.kola a pokra?ováním životních osud? Št?pána Schmidta.
Doprovodný text byl zve?ejn?n v e-zinu Crypto-World 10/2007. P?íb?h pokra?uje p?ijetím Št?pána do ?erné komory a lušt?ním šifrované diplomatické korespondence...

Sout?ž 2007 - nápov?da ?.6
Obecná nápov?da pro zadávání slov, kterými se prokazuje, že ?ešitel úlohu t?etího kola rozluštil...
III/1: Obraz?
III/2: P1
III/3: Jakému strýci?
III/4: Odkud?
III/5: (3)
III/6: (3)
(vždy je správnou odpov?dí jen jedno slovo, toto slovo je obsaženo v otev?eném textu a vždy se zadává bez diakritiky a velkými písmeny)
Zdroj: http://soutez2007.crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšel e-zin Crypto-World 10/2007
E-zin Crypto-World 9/2007 uvoln?n k volnému stažení! - starší ->>
Design: Webdesign