Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

První úloha t?etího kola v lušt?ní šifer na Crypto-Worldu byla zve?ejn?na!

24.10.2004

Dnes v noci byla zve?ejn?na první úloha t?etího a posledního kola souteže v lušt?ní jednoduchých šifer.
Jedná se o krátký text zašifrovaný pomocí Fleissnerovy oto?né m?ížky.
Úloha není p?íliš t?žká, ale protože jsme se tímto systémem doposud v našich e-zinech nezabývali a ani systém nebyl použit v p?edchozích ro?nících, budou za její vy?ešení sout?žícímu p?ipo?teny 4 body.

Další zájemci o ú?ast v sout?ži jsou srde?n? zváni!
Limit pro za?azení do slosovaní o ceny je pouhých 15 bod?.
Splnilo jej již 33 sout?žících.
Všechny dousud publikované úlohy vy?ešilo 11 sout?žících (všem blahop?eji)!
Registrováno je celekm 88 ?ešitel?.
Konec sout?že je za?átkem prosince - do té doby m?že registrovaný ?ešitel p?es www rozhrání zadávat odpov?di na jednotlivé úlohy.
Stále tak má šanci každý z ú?astník? se stát celkovým vít?zem!

Zdroj: http://soutez2004.crypto-world.info/
Autor: PV


Design: Webdesign