Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Poslední úloha druhého kola v lušt?ní šifer byla zve?ejn?na!

15.10.2004

Dnes ve?er byla zve?ejn?na poslední úloha druhého kola.
Jedná se o text zašifrovaný pomocí periodickéhe hesla (systém Vigenere).
Za její vy?ešení budou sout?žícímu p?ipo?teny 3 body.

Nápov?da:
Pro ty, kte?í nev?dí jak p?i lušt?ní postupovat, doporu?uji ?lánek z našeho e-zinu:
P.Tesa?: Substituce složitá - periodické heslo, srovnaná abeceda, Crypto-World 12/2000, str. 4-10

Další zájemci o sout?ž jsou srde?n? zváni!
Limit pro za?azení do slosovaní o ceny je 15 bod?.
30-ti sout?žícím se jej již poda?ilo splnit.
Konec sout?že je až za?átkem prosince.
Nechcete se také p?idat a prožít neopakovatelný zážitek z prolomení zašifrovaného textu?.

Zdroj: http://soutez2004.crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Informace pro prvních 40 ?tená?? Crypto-Worldu 10/2004!
Vyšel e-zin Crypto-World 10/2004! - starší ->>
Design: Webdesign