Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Informace pro prvních 40 ?tená?? Crypto-Worldu 10/2004!

15.10.2004

Registrovaným ?tená??m Crypto-Worldu byl dnes ve?er rozeslán kód ke stažení e-zinu 10/2004 a sou?asn? byla vyv?šena úloha 2/5 (na periodické heslo).

Došlo však k mému p?ehlédnutí a na web se na krátkou dobu dostal omylem plaintext místo cipher textu.
Z tohoto d?vodu jsem musel úlohu stáhnout a zam?nit ji za jinou, p?ibližn? stejn? obtížnou.
Kompromitovanou úlohu jsem vym?nil i v textu Crypto-Worldu 10/2004.
Než jsem tato opat?ení provedl, sta?ilo si 40 ?tená?? e-zin stáhnout.
Upozor?uji, že tito ?tená?i mají v e-zinu úlohu, která byla z výše uvedených d?vod? vym?n?na!
Pokud se tedy zú?astní sout?že, musí si pátou úlohu stáhnout z webu sout?že nebo si mohou stáhnout znovu aktualizovaný Crypto-World.
Všem ?ešitel?m sout?že, které tato chyba postihla, se omlouvám.

Zdroj: http://soutez2004.crypto-world.info/
Autor: PVPoslední úloha druhého kola v lušt?ní šifer byla zve?ejn?na! - starší ->>
Design: Webdesign