Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 38/2011

26.09.2011
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme na informace týkající se bezpe?nostních vlastností Windows 8, na doporu?ení pro bezpe?ný provoz mobil? a tablet? a objevily se informace týkající se dvou závažných útok? (Lurid a Mitsubishi).
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-verze-protokolu-ssl-a-tls-v-centru-pozornosti/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zdravotnické organizace nejsou dostate?n? p?ipraveny k tomu, aby chránili data pacient?
Šest tip?, jak brzdit bankomatové podvody - starší ->>
Design: Webdesign