Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 20/2011

23.05.2011
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne upozorníme na n?které p?ipravované sm?ry v americké legislativ?, varování Microsoftu ohledn? stahovaného SW (malware) a zaujme p?edložená klasifikace jednotlivých typ? hacker?.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-na-cele-zebricku-bezpecnostnich-exploitu-je-socialni-inzenyrstvi/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - K jednotnému formátu zpráv k bezpe?nostním zranitelnostem
Design: Webdesign