Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 21/2011

30.05.2011
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme na doporu?ení, která se týkají ochrany osobních dat, resp. ID, p?ehled bezpe?nostních vlastností Windows 7 (NSA) a op?t jsou tu hacke?i, problémy spole?nosti Sony, phishing atd.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-pocitacovou-kriminalitu-lakaji-penize/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Up?esn?ní informace ke cracknutí šifrování pro iPhone
Design: Webdesign