Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 26/2011

04.07.2011
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne vás upozorníme p?edevším na seznam nejvíce nebezpe?ných softwarových chyb, doporu?ení ohledn? odstran?ní infekce rootkitem Popureb a také na doporu?ení k ochran? e-mailového ú?tu
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-cileny-phishing-je-efektivnejsi-nez-spam/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Data v cloudech EU najsou chrán?na proti opat?ením vyplývajícím z ameckých zákon? (Patriot Act)
10 nejv?tších kybernetických útok? v ?ervnu 2011 - starší ->>
Design: Webdesign