Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Šest tip?, jak brzdit bankomatové podvody

25.09.2011
V ?lánku je rekapitulovaná situace posledních m?síc? v Seattlu ohledn? zjišt?ných bankomatových podvod? a je zde obsažena šestice doporu?ení, která pochází od bezpe?nostních pracovník? bank (vycházejí tedy z místních zkušeností).
Zdroj: http://www.bankinfosecurity.com/articles.php?art_id=4084&rf=2011-09-24-eb&elq=8e120ea49060463e868195c06b5c4782&elqCampaignId=429
Autor: JP


<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 38/2011
Navrženo opat?ení, které by m?lo zachránit problém s SSL (TLS) - starší ->>
Design: Webdesign