Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 19/2011

16.05.2011
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme na zjišt?ní okolo nedostate?n? chrán?ných informací na mobilních za?ízeních, dostupnost zdrojového kódu trojana Zeus (a jeho nové hrozby) a na další informace okolo hacku spole?nosti Sony.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-cileny-phishing-realna-hrozba-na-obzoru/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Útok na islandské weby v minulém týdnu
Design: Webdesign