Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 11/2011

21.03.2011
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme na ?lánky zabývající se otázkami bezpe?nosti ve vztahu k Windows 7, na nep?íjemné prolomení server? spole?nosti RSA a na n?která doporu?ení vztahující se k využívání sociálních sítí.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-jake-jsou-bezpecnostni-vlastnosti-noveho-ie9/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Americký hosting a botnet Rustock
Anonymous se nelíbí aktivita US Air Force k falešným online identitám - starší ->>
Design: Webdesign