Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 33/2010

23.08.2010
elný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit na n?které informace charakterizující význam IT bezpe?nosti v dnešním sv?t?, ?lánky v?nované bezpe?nosti uživatel? na sociálních sítích a samoz?ejm? na významné kryptologické konference.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-nemate-na-svem-pocitaci-keylogger/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - N?mecko vydává ID karty se zabudovaným ?ipem RFID
Hlavní hrozby po?íta?ové bezpe?nosti - starší ->>
Design: Webdesign