Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Hlavní hrozby po?íta?ové bezpe?nosti

21.08.2010
Jejich p?ehled p?ipravil Simon Campbell-Young (Phoenix Software):
 1. Brouzdání po internetu a sociální sít?
 2. E-mail a spam
 3. IM (Instant messaging)
 4. Interní hrozby
 5. Vzdálení pracovníci
 6. USB klí?enky
 7. Mobilné za?ízení
 8. Bezdrátové sít?
Zdroj: http://www.gbn.co.za/articles/dailynews/1341/0.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 33/2010
Jak se bránit únik?m dat z mobilních za?ízení - starší ->>
Design: Webdesign