Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Interní hrozby a profily zam?stnanc?

04.05.2007
Jak se m?že organizace chránit proti zam?stnanc?m, kte?í zám?rn? poškozují zájmy organizace? Toto téma rozebírá Joel Dubin. Uvádí následujícíh p?t preventivních krok?:
  • Provád?j podrobnou kontrolu osobních dat (kádrového profilu)
  • Neignoruj podez?elé chování
  • Vždy a v??i všem aplikuj principy bezpe?nostních politik
  • Odvolávej p?ístupy do systému - jako b?žnou sou?ást ukon?ovacích procedur
  • Používej p?ísné kontroly správy p?ístup?.
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/tip/0,289483,sid14_gci1250974,00.html?track=NL-427&ad=588165&asrc=EM_NLT_1389702&uid=4690023
Autor: JP


<<- novější - Pozvánka na konferenci SECURITY 2007 (Praha, 30.5.2007)
Design: Webdesign