Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Interní hrozby - 5 základních cest

08.05.2008
Bill Whitney a Tara Flynn Condon uvádí následující cesty, kterými mohou p?ijít hrozby pocházející od interních pracovník?:
  • Modemy
  • P?enosy nechrán?ných soubor?
  • Otev?ené porty pro telnet a SSH
  • Porty konzolí server?
  • Nemonitorovaný provoz extranetu
Podle posledního p?ehledu CSI tvo?í interní hrozby až 17 procent všech hrozeb.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9083978&source=rss_topic17
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zabudované systémy a bezpe?nost
Trojan infikoval více než p?l miliónu po?íta?? - starší ->>
Design: Webdesign