Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 37/2010

20.09.2010
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit na ustavení sociální sít? pro bezpe?nostní profesionály, zárove? na n?kterou kritiku toho, co sociální sít? p?ináší a t?eba na ?erstvý únik HDCP klí?e používaného pro šifrování v HDMI.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-lze-zachranit-soukromi/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Intel hrozí, že obviní každého, kdo zneužije crack HDCP klí?e
Hackerská konference v Budapešti - starší ->>
Design: Webdesign