Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 34/2010

30.08.2010
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit na rekordní hodnocení po?tu zranitelností za první pololetí 2010, p?ehled (top ten) webových hrozeb a na zve?ejn?ní informace o dosud nejvážn?jším pr?niku do amerických vojenských po?íta?ových systém?.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-jak-se-naplnuji-bezpecnostni-predpovedi-pro-rok-2010/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Chyba v G-mailu, nebyli jste minulý týden také mezi 4 milióny spamer??
Objevují se stále nové dll exploity - starší ->>
Design: Webdesign