Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 02/2010

18.01.2010
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit na rozsáhlý p?ehled technik, které používají hacke?i, podrobný rozbor toho, co je to ransomware a t?eba na odkazy na ?ty?i weby, které umožní rychlé ov??ení bezpe?nosti dané stránky.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-utoky-na-google-a-spol/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Ameri?ané p?ipravují velké investice k ochran? infrastruktury své energetiky
Aurora - IE exploit - starší ->>
Design: Webdesign