Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 03/2010

25.01.2010
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit p?edevším na komplexní p?ehled problematiky bezpe?nost web?, varování p?ed p?etrvávajícím používáním IE 6 a zajímavý ?lánek Joanny Rutkowské, který je v?nován Bitlockeru.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-utok-aurora-je-i-nadale-v-popredi-pozornosti-medii/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Real Player - odstran?no 11 zranitelností
Deset nejvíce nebezpe?ných ?ínských útok? (o kterých víme) - starší ->>
Design: Webdesign