Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 16/2010

26.04.2010
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne vás upozorníme p?edevším na doporu?ení RSA k online bezpe?nosti, na p?íru?ku k bezpe?nosti Windows 7 a na p?ehled OWASP k nej?ast?jším bezpe?nostním problém?m web?.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-symantec-hlasi-pocty-cilenych-utoku-se-zvysuji/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Manuální verifikace ?et?zce d?v?ry vytvo?eného prost?ednictvím SSL/TLS certifikátu - pomocí OpenSSL
Devítiletý kluk obvin?n z hacknutí po?íta?ového systému školy - starší ->>
Design: Webdesign