Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 30/2010

02.08.2010
Pravidelný p?ehled informací o problematice bezpe?nosti IT. Upozorníme na spoustu odkaz? v?novaných vystoupením na konferencích zmín?ných v nadpisu (bezdrát, bankomaty, GSM, NSA a DHS atd.), dále na ?lánky v?nované aktivitám v politické oblasti, na obsažn? zajímavý p?ehled spole?nosti Verizon a další.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-las-vegas-a-konference-black-hat-a-defcon/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Firefox 4 bude bezpe?n?jší
Design: Webdesign