Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 17/2010

03.05.2010
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit na sérii ?lánk? k tématu „Pro? bezpe?nostní profesionálové chybují“, p?íru?ku k bezpe?nosti koncového bodu a na doporu?ení Chada Perrina (deset knih z IT bezpe?nosti, které si chce koupit).
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-eu-datove-pruniky-bude-treba-oznamovat/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - „?ábelská“ rozhraní Facebooku
Odborníci umí sledovat provoz na BitTorrentu v reálném ?ase - starší ->>
Design: Webdesign