Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

4 znaky toho, že jste to p?i ?ešení bezpe?nostních problém? pon?kud p?ehnali

25.06.2008
Jon Espenschied: N?kdy je bezpe?nosti málo, ale n?kdy to m?že být i naopak. Reálnou bezpe?nostní situaci je t?eba správn? vybalancovat a autor uvádí, jak k tomuto hledat správné cesty.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9103099&source=rss_topic17
Autor: JP


<<- novější - Microsoft a HP p?ichází s voln? dostupnými nástroji pro ochranu web? p?ed hackery
?ína je domovem poloviny všech škodících web? - starší ->>
Design: Webdesign