Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak vybalancovat vztah mezi širokou využitelností obsahu sít? a její bezpe?ností?

11.07.2007
P?ístup k široké škále obsahu v síti s velkým po?tem koncových uživatel? p?ináši nepochybn? podstaný užitek z hlediska podnikání. Na druhou stranu vzniká celá ?ada bezpe?nostních rizik. Autor ?lánku Jon Oltsik chce ve svém ?lánku se podívat na podmínky, za kterých je možné vytvo?it vyváženou balanci t?chto proti?e?ících si úloh a dává n?která doporu?ení.
Zdroj: http://feeds.computerworld.com/~r/Computerworld/Security/News/~3/132379670/whitepapers.do
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zabezpe?ení WLAN a dvoufaktorová autentizace
Sedm hlavních faktor? ochrany softwaru proti pirátství - starší ->>
Design: Webdesign