Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Night Dragon - zatím je toho málo známo k tomu, aby bylo možné ?íci n?co k jeho cíl?m

15.02.2011
Útok p?edstavuje hrozbu, k jeho zám?r?m však toho víme málo. Nejedná se (aspo? pokud je známo) o n?jaké specifické malware, spíše jde o sérii útok?, která za?ala již v listopadu 2009 a která má spole?né modus operandi - ?íká Fraser Howard, pracovník spole?nosti Sophos.
Zdroj: http://www.scmagazineuk.com/not-enough-is-known-about-night-dragon-to-determine-its-cause-and-intentions/article/196312/
Autor: JP


<<- novější - Výzkumná zpráva o rizikovém chování na internetu (pedagogická fakulta UP, Olomouc)
Jak se vzpamatovat z Java útoku (podvržené bezpe?nostní zprávy) - starší ->>
Design: Webdesign