Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Microsoft a HP p?ichází s voln? dostupnými nástroji pro ochranu web? p?ed hackery

25.06.2008
Dva jsou od MS (UrlScan a SQL Source Code Analysis Tool), t?etí je od HP (HP Scrawlr).

Informace k nástroj?m MS najdete na této stránce - Microsoft Security Advisory (954462) (Suggested Actions).
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&taxonomyName=security&articleId=9103138&taxonomyId=17&intsrc=kc_top
Autor: JP


<<- novější - Schneier : interní a externí úto?níci, jak to skute?n? je s jejich vzájemným pom?rem?
4 znaky toho, že jste to p?i ?ešení bezpe?nostních problém? pon?kud p?ehnali - starší ->>
Design: Webdesign