Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Schneier : interní a externí úto?níci, jak to skute?n? je s jejich vzájemným pom?rem?

25.06.2008
V n?kterých informacích se objeví, že nebezpe?n?jší jsou interní úto?níci, jinde zase, že jsou to úto?níci z vn?jšku. Je t?eba vzít do úvahy, jeké k tomu volíme kritérium: nebezpe?nost útok? (objem ztrát) nebo jejich ?etnost (ješt? zde musíme rozlišit ?etnost útok? a ?etnost vlastních bezpe?nostních incident?).
Zdroj: http://www.schneier.com/blog/archives/2008/06/it_attacks_insi.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - FreeBSD a nástroj portaudit
Microsoft a HP p?ichází s voln? dostupnými nástroji pro ochranu web? p?ed hackery - starší ->>
Design: Webdesign