Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak velkým problémem jsou interní hrozby?

05.07.2012
V?tším než si mnozí p?edstavují. Incident?, kde dochází k zám?rným poškozením (interního p?vodu) je sice málo. Ale ve skute?nosti interní hrozby p?evládají, a? už jsou to chyby zam?stnanc?, nebo náhodné incidenty.
Zdroj: http://www.scmagazine.com/danger-within-insider-threat/article/245432/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - John the Ripper - nová verze umí cracknout soubory office
Anonymous zve?ejnili seznam t?ch, co hlasovali v EU parlamentu pro ACTA a hrozí pomstou - starší ->>
Design: Webdesign