Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Verizon: Data Breach Investigations Report

18.06.2008
Odkaz na kompletní 29 stránkovou studii, jejíž záv?ry byly nedávno citovány v ?ad? komentá??. Viz nap?.: V?tšina datových pr?nik? je objevena p?íliš pozd?.
Zdroj: http://www.verizonbusiness.com/resources/security/databreachreport.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Forenzní zpráva k p?ípadu malware, které stahovalo d?tské porno
Tradi?ní otázka - je Linux bezpe?n?jší OS? - starší ->>
Design: Webdesign