Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva Verizon’s Data Breach Investigations Report

20.04.2011
Komentá? k jejím výsledk?m je na stránce Report: Data Breaches Rise, But Stolen Data Drops. Zpráva je rozsáhlý podrobný dokument, má 72 stran. I když v lo?ském roce dramaticky vzrostl po?et pr?nik?, které byly analyzovány (a o nichž byla ve?ejnost informována), celkový po?et kompromitovaných dat klesl (a pom?rn? dost). Dokumentuje to ale také v?tší cílenost útok?.
Další komentá? je zde - Data Breaches Quintuple but Compromised Record Tally Drops in 2010: Survey.
Zdroj: http://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2011/04/Verizon-2011-DBIR_04-13-11.pdf
Autor: JP


<<- novější - Problém s infikovaným kouskem SW, který pochází od t?etí strany
Draft NIST Special Publication 800-76-2, Biometric Data Specification for Personal Identity Verification - starší ->>
Design: Webdesign