Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

2009 Data Breach Investigations Report (DBIR)

29.06.2009
52-stránková studie, kterou zpracoval Verizon, p?ináší množství statistik. Stru?né shrnutí výsledk? lze nalézt v komentá?i 90 data breaches in 2008: What went wrong .
Zdroj: http://www.verizonbusiness.com/resources/security/reports/2009_databreach_rp.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Hlavních 10 d?vod? pro? hoch?m od firewall? vstávají vlasy na hlav? hr?zou
Linux - bezpe?né používání práv administrátora - starší ->>
Design: Webdesign