Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

V?tšina datových pr?nik? je objevena p?íliš pozd?

12.06.2008
Brad Reed rozebírá záv?ry studie, kterou provedla spole?nost Verizon Business na základ? více než 500 forenzních šet?ení. 73 procent pr?nik? pochází z externích zdroj?. Nej?ast?ji používanou metodou je hacking (v 59 procentech p?ípad?).
Zdroj: http://www.infoworld.com/article/08/06/11/Most_data_breaches_discovered_too_late_study_says_1.html?source=rss&url=http://www.infoworld.com/article/08/06/11/Most_data_breaches_discovered_too_late_study_says_1.html
Autor: JP


<<- novější - Gartner: Opatrn? p?i zavád?ní iPhone ve vaší firm?
Zákony k ochran? p?ed datovými pr?niky nemají preventivní efekt - starší ->>
Design: Webdesign