Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Gartner: Opatrn? p?i zavád?ní iPhone ve vaší firm?

12.06.2008
IPhone m?že mít v síti firmy stejný potenciál (z hlediska p?ístup?) jako desktop ?i notebook. Nelze ho však uzamknout. Proto se doporu?uje omezit jeho p?ístupy jen na n?které aplikace (nap?. Exchange), místo toho, aby byl povolen p?ístup do celé sít?.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9096719&source=rss_topic17
Autor: JP


<<- novější - Hacke?i teenage?i - desítka t?ch, kte?í se vyznamenali (v uvozovkách)
V?tšina datových pr?nik? je objevena p?íliš pozd? - starší ->>
Design: Webdesign