Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2014
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel poslední e-zin - Crypto-World 8-9/2014

16.09.2014

Vyšel e-zinu Crypto-World 8-9/2014.
Prvé ?íslo vyšlo p?esn? p?ed patnácti lety v 9/1999. Toto 153 ?íslo je posledním ?íslem. Vydávání e-zinu kon?í!

Obsah:
Crypto-World 8-9/2014
--------------------------
A. Ukon?ení vydávání e-zinu Crypto-World (P.Vondruška) 2
B. Pod?kování autor?m (P.Vondruška) 3
C. P?ísp?vek k lušt?ní šifry Cryptorbit (B.Rudolf) 4-19
D. Call for Papers, Mikulášská kryptobesídka (V.Matyáš) 20
E. Pozvánka ke kurzu PKI (+eIDAS) Akademie CZ.NIC (P.Vondruška) 21
F. O ?em jsme psali v p?edchozích 152 ?íslech 22
G. Záv?re?né informace 23
P?íloha: CFP_MKB2014.pdf

Dostupnost e-zinu
---------------------
Všechna vyšlá ?ísla jsou voln? dostupná na webu http://crypto-world.info/
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - SHA-1 - k jejím slabinám
Vyšel e-zin Crypto-World 6-7/2014
- starší ->>
Design: Webdesign