Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2014
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 4-5/2014

16.05.2014
Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 4-5/2014.
Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (celkem 1394) dne 16.5.2014.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info . E-mail s informacemi ke stažení opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 4-5/2014
--------------------------
A. Definice Off-The-Record (OTR) protokolu a jeho využití (L. Langhammer, J. Polák) 2 – 9
B. Lúštenie a analýza šifry Straddling Checkerboard (M.Hornák) 10 – 20
C. Na?ízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a d?v?ryhodných službách pro elektronické transakce na vnit?ním trhu - eIDAS (P.Vondruška) 21 - 23
D. Call for Papers, Mikulášská kryptobesídka (V.Matyáš) 24
E. Pozvánka ke kurzu PKI (+eIDAS) Akademie CZ.NIC (P.Vondruška) 25
F. O ?em jsme psali v p?edchozích 150 ?íslech … 26
G. Záv?re?né informace 27
P?íloha: CFP_MKB2014.pdf

Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Brian Krebs: True Goodbye: ‘Using TrueCrypt Is Not Secure’
E-zin Crypto-World 1-3/2014 uvoln?n k volnému stažení - starší ->>
Design: Webdesign