Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2014
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 6-7/2014

24.07.2014
Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 6-7/2014.
Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (celkem 1394) dne 24.7.2014.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info . E-mail s informacemi ke stažení opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 6-7/2014
--------------------------
A. Identifikácia zmysluplného textu pri klasických šifrách (P. Matiaško) 2–14
B. Cryptorbit, 1.díl (V.Klíma, M.Kákona) 15-26
C. Pár poznámek k šifrátoru MAFFIE (P.Vondruška) 27-31
D. Call for Papers, Mikulášská kryptobesídka (V.Matyáš) 32
E. O ?em jsme psali v p?edchozích 151 ?íslech … 33-34
F. Záv?re?né informace 35
P?íloha: CFP_MKB2014.pdf

Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšel poslední e-zin - Crypto-World 8-9/2014
E-zin Crypto-World 4-5/2014 uvoln?n k volnému stažení!
- starší ->>
Design: Webdesign