Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2014
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 1-3/2014

09.03.2014
Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 1-3/2014.
Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (celkem 1380) dne 9.3.2014.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info . E-mail s informacemi ke stažení opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 1-3/2014
--------------------------
A. Ceskoslovenska sifra TTS a jej lustenie (P. Javorka) 2 - 12
B. Novy (souhrnny) pohled na otazky bezpecnosti elipticke kryptografie (J.Pinkava) 13 - 14
B. Vyhlaska o kyberneticke bezpecnosti - vyzva k pripominkam 15
C. Nekolik poznamek ke kryptografickym pozadavkum uvedenym ve Vyhlasce o kyberneticke bezpecnosti (P.Vondruska) 16 - 23
E. O cem jsme psali v predchozich 149 cislech … 24
F. Zaverecne informace 25
Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - 11 míst, které mohou ukázat na slabiny šifrování
E-zin Crypto-World 11-12/2013 uvoln?n k volnému stažení!
- starší ->>
Design: Webdesign