Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 43/2012

29.10.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne vás upozorníme p?edevším na studie PwC a ENISA, na dokument obsahující popis nejlepších postup? pro zacházení s BYOD a také na to, že kybernetické útoky (v?etn? aktivit Anonymous) pokra?ují.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-windows-8-jak-na-tom-budou-s-bezpecnosti/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Varování amerického ministerstva národní bezpe?nosti p?ed útoky na kritickou infrastrukturu - starší ->>
Design: Webdesign