Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 23/2012

11.06.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne vás upozorníme p?edevším na p?ehled spole?nosti Bit9, na rozsáhlý pr?nik do databáze sociální sít? LinkedIn (a následn? stejn? byla postižena eHarmony) a na p?íru?ku iOS Security Guide.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-supermalware-flame-odhalovany-jsou-stale-nove-a-nove-vlastnosti/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Jak spole?nosti mohou posílit bezpe?nost hesel
Restaura?ní ?et?zec hlásí pr?nik - prozrazeny byly data platebních karet - starší ->>
Design: Webdesign