Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 28/2012

16.07.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne vás upozorníme p?edevším na informace k blížící se konferenci Black Hat USA, p?ehled Ellen Messmer k bezpe?nostním problém?m prvního pololetí 2012 a je zde také ?ada r?zných doporu?ení.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-tyden-ukradenych-hesel/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Anonymous spustili stránku charakteru WikiLeaks
Bývalý analytik Pentagonu ?íká, že ?ína má zadní vrátka k v?tšin? sv?tových komunikací - starší ->>
Design: Webdesign