Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 03/2012

23.01.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne vás upozorníme p?edevším na aktivity okolo chystaného kontroverzního amerického zákona SOPA, na informace k zavád?ní DNSSec a aktivity hacker? (r?znorodého typu), které nelze p?ehlédnout.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-fbi-ukoncila-megaupload/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - K filmovému dokumentu o Anonymous: We Are Legion: The Story of the Hacktivists
Organizovaná kriminalita a škodící interní zam?stnanci - starší ->>
Design: Webdesign