Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 07/2012

20.02.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek týdne upozorníme na ?adu p?ehled? a n?které p?íru?ky, dále pak na nástroj detekující zranitelnosti videokonferencí a pochopiteln? na téma, které oživilo ?adu médií – problémy s generováním prvo?ísel pro algoritmus RSA.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-spolecnost-si-devet-let-nevsimla-pruniku/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Anonymous vyvinuli pro mobily s Androidem nástroj WebLOIC DDOS Tool
Anonymous úto?í na americké spole?nosti dodávající prost?edky pro kontrolu davu - starší ->>
Design: Webdesign