Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 36/2012

10.09.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne upozorníme p?edevším na p?ehledy spole?ností McAfee a Symantecu (Norton), nový (bezpe?ný) OS týmu Joanny Rutkowské a na výb?r ?lánk? zam??ených na bezpe?né programování (Bill Brenner).
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-domaci-pocitac-a-bezpecnost-prace-s-nim/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Adobe potvrzuje, že uživatelé Windows 8 jsou zranitelní ve vztahu k aktivním exploit?m pro Flash
Penetra?ní testy, úvod k základním ?ty?em technikám - starší ->>
Design: Webdesign