Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 42/2012

22.10.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne vás upozorníme p?edevším na pokra?ující útoky na americké banky, n?kolik ?lánk? v?novaných útok?m DDoS, studii Symantecu k SSL/TLS a objeven byl další brat?í?ek Flame.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-pozor-na-podvrzene-odkazy-na-socialnich-sitich/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Služba nabízí p?ístupy (pochopiteln? nelegální) k množstvím po?íta?? z celého sv?ta
FBI varuje - na Androidu se objevil komer?ní spyware - starší ->>
Design: Webdesign