Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 49/2012

10.12.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme na zprávu spole?nosti Sophos, voln? dostupnou e-knihu 9 Steps to Cybersecurity, speciál SC Magazine k sociálním médiím a pochopiteln? na další aktivity hacker? a jiných úto?ník?.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-prvni-predpovedi-pro-rok-2013-k-bezpecnosti-it/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bangladéští hacke?i napadli pakistánské vládní stránky
Black Hole Exploit Kit ší?í rootkit Necurs - starší ->>
Design: Webdesign