Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 38/2012

24.09.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme na ?lánky dotýkající se bezpe?nosti webových aplikací, vývoj okolo ?erstv? zjišt?né zranitelnosti IE, velké zatýkání hacker? organizované FBI a zprávu o správ? mobilních za?ízení BYOD
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-spionazni-malware-stale-zamestnava-media/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Írán - v nejbližších dnech mají být vládní agentury a ú?ady p?epojeny na národní informa?ní sí?
K zat?ení samozvaného ”mluv?ího“ Anonymous - starší ->>
Design: Webdesign