Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 26/2012

02.07.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme na prezentace z konference Positive Hack Days, na voln? dostupný nástroj k otestování vašich aplikací (zda jsou p?íslušn? záplatovány) a t?eba na rozsáhlou akci FBI (zatýkání okolo fóra Cardeprofit).
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-eu-chysta-novou-legislativu-k-ochrane-dat/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Kvantové výpo?ty, americké iniciativy
Slyšení v americkém kongresu ohledn? rostoucích kyberšpionážních hrozeb - starší ->>
Design: Webdesign