Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 17/2012

30.04.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek týdne upozorníme na n?která doporu?ení – ohledn? bezpe?nosti Windows 7, bezpe?nosti Exchange serveru, obrana proti útok?m DOS, obrana proti bankovním trojan?m atd. P?edm?tem kritiky je bezpe?nost v?tšiny dnešních https stránek.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-infosecurity-europe-2012-a-rada-bezpecnostnich-prehledu/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zranitelnost hesel pro Hotmail
?R: Na weby politických partají zaúto?ili hacke?i, v?tšinu z nich vy?adili - starší ->>
Design: Webdesign